วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์เมาส์ใหม่

1. เข้าไปที่แผงควบคุม (Control Panel) > เม้าส์ ( Mouse ) > อุปกรณ์ (Hardware)
2. คลิ๊กเม้าส์ที่ HID-compliant mouse > เลือก คุณสมบัติ(Properties) > ขึ้นกรอบ HID-compliant mouse properties เลือก เปลี่ยนการตั้งค่า (Change Setting) > เม้าส์คลิ๊กเลือก Driver > เลือกถอนการติดตั้ง
3.เสร็จแล้ว Restart เครื่องใหม่