เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้ (Cookies) หากดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้คุ้กกี้ของเรา 
X อ่านเพิ่มเติม

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าระยะห่างในการยก LOD (Lift of Distance) ของเมาส์

Lower Lift-off Distance
ระยะห่างในการยกระดับต่ำ: ถอดเมาส์ออก กดปุ่ม 4 + 1 ค้างไว้ จากนั้นเชื่อมต่อเมาส์ผ่าน USB

Medium Lift-off Distance
ระยะห่างในการยกระดับกลาง: ถอดเมาส์ออก กดปุ่ม 5 + 1 ค้างไว้ จากนั้นเชื่อมต่อเมาส์ผ่าน USB

Higher lift-off Distance
ระยะห่างในการยกระดับสูง: ถอดเมาส์ออก กดปุ่ม 4 + 1 + 2 ค้างไว้ จากนั้นเชื่อมต่อเมาส์ผ่าน USB
Copyright @ BenQ Corporation สงวนลิขสิทธิ์
เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับการรับชมผ่าน Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari และเว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นอื่นๆที่ใหม่กว่า