Mouse sürücüsü nasıl yeniden kurulur?

a. Denetim Masası > Mouse> Aygıt Yöneticisi
b. Mouse u ve diğer işaret aygıtlarını Genişlet > HID uyumlu mouse a sağ tıklayın ve kurulumu Kaldır seçin