จอมอนิเตอร์สนับสนุนโหมด FreeSync Premium หรือไม่

ใช่ จอมอนิเตอร์สนับสนุนโหมด FreeSync Premium