ฉันสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของปุ่มด้านข้าง (ปุ่ม 4 และปุ่ม 5) ใน Windows, Mac หรือภายในเกมได้หรือไม่

ฟังก์ชันเริ่มต้นของปุ่มด้านข้างใน Windows และ Mac ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในบางเกม ฟังก์ชันของปุ่มด้านข้างสามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ