เหตุใดจอภาพของฉันจึงไม่ทำงานหลังจากสร้างความละเอียดแบบกำหนดเองเพื่อโอเวอร์คล็อก hz ของจอภาพ

Troubleshooting  /   2021-12-26

การตั้งค่าความละเอียด / Hz แบบกำหนดเองใด ๆ อาจทำให้จอภาพของคุณเสียหายเนื่องจากอยู่นอกช่วงการทำงานแตกต่างจากที่จอภาพได้รับการออกแบบมาและอาจทำให้จอภาพของคุณไม่อยู่ในการรับประกันตามนั้น