เหตุใดฉันจึงไม่สามารถบันทึกการตั้งค่าภายใต้โหมด Gamer1, Gamer2 และ Gamer3 บนจอภาพของฉันได้

Troubleshooting  /   2021-12-26