เหตุใดจอภาพของฉันจึงกะพริบหรือไม่มีสัญญาณเมื่อฉันเสียบสายอย่างถูกต้องฉันควรทำอย่างไร?

ขออภัยเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสภาวะปกติ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เราต้องการตรวจสอบปัญหาการตรวจสอบของคุณและให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม