ทำไมจึงออกจากเกมโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดหรือปิดโหมด FreeSync Premium

เป็นอาการปกติที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกันกับเมื่อมีการปรับการตั้งค่ากราฟิกในเกม เพราะเพื่อเปิดหรือปิดโหมด FreeSync Premium ในขณะที่มีการเล่นเกม การประมวลผลจะได้รับผลกระทบ จะต้องปรับการตั้งค่าใหม่เพื่อให้สามารถแสดงค่าได้ตามที่ตั้งไว้