หากทำเครื่องดืมหรือน้ำหกบน ZOWIE CELERITAS II ควรทำอย่างไร

ถอดปลักที่เชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับพีซีอย่างรวดเร็ว เช็ดคราบที่หกออกและปล่อยให้แป้นพิมพ์แห้งสนิท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไอน้ำจากนั้นเชื่อมต่อกับพอร์ต USB อีกครั้ง หากคีย์บอร์ดไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่บอร์ด PCB อาจชำรุด