อัตรารีเฟรชสูงสุดของพอร์ต HDMI บน XL2411 @FHD คืออะไร?

อัตราการรีเฟรชสูงสุดของพอร์ต HDMI บน XL2411 คือ 60Hz สำหรับการแสดงค่าแบบ FHD โปรดใช้พอร์ต DVI-D สำหรับการตั้งค่าอัตราการรีเฟรชที่สูงขึ้น