เพราะเหตุใดเมาส์จึงไม่ทำงานได้ดีบนพื้นผิวของโต๊ะ

สำหรับเมาส์ ZOWIE ควรใช้แผ่นรองเมาส์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด