หลังจากเสียบเมาส์เข้ากับพีซี เมาส์จะตัดการเชื่อมต่อจากระบบหลังจากนั้นครู่หนึ่ง

โปรดลองใช้พอร์ต USB และ/หรือพีซีอื่น หากปัญหายังคงอยู่และผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา