ทำไมไฟแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดไม่สว่างขึ้นเมื่อ CELERITAS II เชื่อมต่อกับพีซี

หากพีซีสามารถเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์ได้โปรดกด Fn + ESC + Ctrl ค้างไว้เป็นเวลา 1 วินาที ไฟแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดจะกะพริบเพื่อระบุว่าคีย์บอร์ดถูกรีเซ็ตแล้ว หากพีซีไม่สามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ได้ PCB หรือสายเคเบิลอาจชำรุด