เมาส์ของฉันไม่เรียบบนพื้นผิวเรียบและไม่มั่นคงเมื่อคลิก

กรุณาตรวจสอบเมาส์ หากมีสิ่งผิดปกติให้ใช้ชุดสำรองเพื่อแทนที่ชุดปัจจุบัน หากไม่สำเร็จ อาจมีปัญหากับเชลล์ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา