ควรทำอย่างไรหากขาเมาส์หลุดออก

ในชุดแพ็คเกจจะมีชุดขาเมาส์สำรอง หรือสามารถสั่งซื้อขาเมาส์ใหม่ได้ผ่านทาง BenQ หรือผู้ค้าปลีก