สกรอลล์หลวมและมีเสียงเมื่อเลื่อนเมาส์อย่างรวดเร็ว

ล้ออาจเลื่อนเล็กน้อย แต่ไม่ควรส่งผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพ หากคุณตรวจพบประสิทธิภาพหรือความเสื่อมของฟังก์ชัน หรือหากความหลวม/เสียงรบกวนอยู่ในระดับที่ไม่สมเหตุสมผล โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราหากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน