ปุ่มเมาส์ขวาติดขัดมีอาการคล้ายกับกดปุ่มเมาส์ขวาค้างไว้ตลอดเวลา

อาจเกิดปัญหาที่ปุ่มสวิตซ์ หากผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในช่วงรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา