เพราะเหตุใดเมาส์จึงไม่ทำงานในขณะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ทดสอบอุปกรณ์บนพีซีเครื่องอื่น หรือพอร์ต USB อื่น หากปัญหายังคงอยู่ อาจเกิดปัญหาที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับ PCB หรือสายเคเบิล หากผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ภายในช่วงรับประกันโปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา