รุ่นใดบ้างที่รองรับ PS5 และ XBOX series X สำหรับ 1080p @ 120hz

Specification  /   2021-12-26

โปรดดูรายการรุ่นที่รองรับด้านล่าง

ESD_Console 120Hz support

สำหรับขั้นตอนในการตั้งค่า overscan เพิ่มเติมภายใต้ Xbox series X โปรดดูด้านล่าง:

1) ไปที่ "ตัวเลือกทีวีและดิสเพลย์" ภายใต้ "ทั่วไป"

2) ไปที่ "ความเที่ยงตรงของวิดีโอและการสแกนเกิน" ภายใต้ "ขั้นสูง"

3) เปลี่ยนการแทนที่ใน "การแสดงผล" จาก "ตรวจหาอัตโนมัติ" (แนะนำ) เป็น "HDMI" และคลิกที่ "ใช้การตั้งค่าด้วยตนเอง"

4) กลับไปที่หน้าสุดท้ายและเปลี่ยนความละเอียดกลับเป็น 1080p ภายใต้ "การแสดงผล" คลิกที่ "ใช่" เพื่อคงความละเอียดนี้ไว้

5) คลิกที่อัตราการรีเฟรชและเปลี่ยนเป็น 120Hz คลิกที่ "ใช่" เพื่อคงอัตราการรีเฟรชนี้ไว้