ฉันควรใช้ตัวยึด VESA ใดบนจอภาพนี้?

จอภาพนี้มีตัวยึดมาตรฐาน VESA ที่มีรูปแบบ 100 มม. ทำให้สามารถติดตั้งตัวยึดผนังหรือตัวยึดแขนได้ โปรดใช้สกรู M4x10mm และอุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ยึดผนังที่เป็นไปได้เมื่อทำการติดตั้ง โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ยึดผนัง / แขนหรือตรวจสอบกับ ZOWIE RMA สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมหากมี