จอมอนิเตอร์รองรับ AMD Freesync Premium หรือไม่?

ใช่ จอเกมสามารถรองรับ AMD FreeSync Premium