มอนิเตอร์สามารถรองรับ NVIDIA G-Sync ได้หรือไม่

รองรับได้ และมีลิสต์อยู่บนรายการจอมอนิเตอร์ที่สามารถรองรับ G-Sync บนเว็บไซต์ของ NVIDIA : https://www.nvidia.com/