จอมอนิเตอร์รุ่น XL2411P สนับสนุน Display Pilot หรือไม่

จอมอนิเตอร์รุ่น XL2411P ไม่สนับสนุน Display Pilot