ระบบเสียงเซอร์ราวน์ของ VITAL เป็นระบบใด ?

เป็นระบบเสียงแบบ 2.0