เมื่อฉันใช้จอภาพที่มีฟังก์ชั่น AMA มันจะออกจากร่มเงาเมื่อเลื่อนหน้าเมื่อปิด AMA ปัญหาเงาจะไม่เกิดขึ้น มีคำแนะนำใด ๆ ที่คุณสามารถให้ได้หรือไม่?

Explanation  /   2021-12-26