เมื่อฉันใช้จอภาพที่มีฟังก์ชั่น AMA มันจะออกจากร่มเงาเมื่อเลื่อนหน้าเมื่อปิด AMA ปัญหาเงาจะไม่เกิดขึ้น มีคำแนะนำใด ๆ ที่คุณสามารถให้ได้หรือไม่?

Explanation  /   2021-12-26

นั่นคือฟังก์ชัน Overdrive / Response Time Compensation (RTC) ในซีรีส์ RL / XL เทคโนโลยีนี้ขึ้นอยู่กับการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกับผลึกเหลวเพื่อกระตุ้นให้เข้าสู่ทิศทางได้เร็วขึ้น โดยปกติเราจะอ้างอิงตัวเลขเวลาตอบสนอง "สีเทาเป็นสีเทา" (G2G) บนจอแสดงผลที่ใช้เทคโนโลยีนี้เนื่องจากปกติแล้วจะเป็นการเปลี่ยนภาพที่เร็วที่สุด