จอของฉันมีพอร์ต DP และ DVI-Dual Link รองรับ 120hz (เช่น XL2411P, XL2430, XL2720) สามารถใช้อะแดปเตอร์วิดีโอเช่น HDMI เป็น DP หรือ HDMI เป็น DVI Dual Link เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ 120hz บนคอนโซลได้หรือเปล่า?

Explanation  /   2021-12-26

ต้องขออภัยเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าadapterวิดีโอที่มาเสียบเพิ่มมีข้อมูลเฉพาะและคุณภาพซึ่งอาจแตกต่างกันไป และเนื่องจากเอาต์พุตการจับเวลาจากอะแดปเตอร์วิดีโอเหล่านั้นอาจไม่เป็นไปตามเวลามาตรฐานอุตสาหกรรมแม้ว่าจะใช้งานได้ก็ตามจอภาพจะแสดงข้อความรับประกันอย่างต่อเนื่อง (สายเคเบิลไม่ถูกต้องโปรดใช้สาย XXX ที่มาพร้อมกับจอภาพของคุณ)