เหตุใดวิดีโอบนหน้าจอที่บันทึกจึงสั่นไหวเมื่อฉันบันทึกด้วยโทรศัพท์

Explanation  /   2021-12-26

นี่เป็นพฤติกรรมปกติเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน DyAc (+) ซึ่งใช้เทคโนโลยีการควบคุมแสงสีดำเพื่อลดความเบลอของการเคลื่อนไหวของจอภาพ หากคุณสามารถเห็นเส้นสแกนที่กะพริบหรือเคลื่อนไหวได้: มาจากเซ็นเซอร์กล้องและจอภาพที่มีความถี่ในการสแกนที่แตกต่างกัน

ทิศทางของเส้นอาจเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับทิศทางของกล้อง (วางกล้องในแนวตั้งหรือแนวนอน) หรือวิธีการออกแบบลักษณะการทำงานของเซ็นเซอร์กล้อง