อัตราการรีเฟรชสูงสุดของพอร์ต HDMI บน XL2411P / XL2430 / XL2731 @FHD คือเท่าใด

อัตราการรีเฟรชสูงสุดของพอร์ต HDMI บน XL2411P / XL2430 / XL2731 คือ 60Hz @FHD โปรดใช้พอร์ต DVI-Dual Link หรือ DP สำหรับการตั้งค่าอัตราการรีเฟรชที่สูงขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบตารางความละเอียดจากคู่มือผู้ใช้