เพราะเหตุใดเมาส์จึงมีการออกคำสั่งแบบ Double Click ตลอดเวลา

สาเหตุเนื่องจากสปริงยึดในกล่องสวิตช์หลวม หากผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในช่วงรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา