หากรุ่นของฉันไม่มีเวลาวิดีโอ 120hz ฝังอยู่ฉันสามารถอัปเดต FW ด้วยตัวเองได้หรือไม่

Application  /   2021-12-26

ต้องขออภัยเนื่องจากเราไม่มีแผนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นเก่าเหล่านั้นและลูกค้าไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยตัวเองเนื่องจากต้องใช้เครื่องมือและความรู้พิเศษลูกค้าจึงไม่สามารถทำได้

ขออภัยสำหรับปัญหาดังกล่าวเนื่องจากข้อกำหนดของอุตสาหกรรมเวลามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา