เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน DyAc และ Freesync Premium พร้อมกันได้

คุณสมบัติเหล่านี้เข้ากันไม่ได้ เมื่อฟังก์ชัน DyAc เปิดอยู่ FreeSync Premium จะถูกปิดใช้งาน หรือ DyAc จะปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งาน Freesync Premium