ฉันจะบอก DPI ปัจจุบันได้อย่างไร

มีไฟ LED สีเพื่อแสดง DPI ปัจจุบัน