ฉันสามารถแบ่งปันการตั้งค่าของฉันกับเพื่อน ที่จอภาพไม่อยู่ในรายการ XL Setting to Share จอที่เข้ากันได้หรือไม่

ขออภัยคุณไม่สามารถทำได้ คุณสมบัตินี้ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้เฉพาะรุ่นที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์เท่านั้นที่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้