XL2411 รองรับฟังก์ชัน "ลดภาพเบลอ" หรือไม่? ฉันจะเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้อย่างไร?

XL2411 รองรับฟังก์ชัน "ลดภาพเบลอ" ค่าเริ่มต้นถูกตั้งไว้ที่ "ปิด" ในการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้โปรดไปที่ OSD -> Picture -> Blur Reduction -> เลือก "ON"