จะปรับแสงไฟของ ZOWIE CELERITAS II ได้อย่างไร

แสงไฟที่ใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้นจะสว่างที่สุด โปรดกดปุ่ม: - Fn + F8 (เพื่อลดความสว่าง) - Fn + F7 (เพื่อเพิ่มความสว่าง)