คุณจะปิดการใช้งาน "ปรับปรุงความแม่นยำของตัวชี้" จากคุณสมบัติของเมาส์ได้อย่างไร

NS. แผงควบคุม > เมาส์ NS. ตัวเลือกตัวชี้ > ยกเลิกการเลือก ปรับปรุงความแม่นยำของตัวชี้