Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Khi tôi di chuyển chuột vượt quá một tốc độ nhất định, di chuyển chuột không còn chính xác và con trỏ không di chuyển. Tôi có thể làm gì?

Các thiết lập cá nhân như độ nhạy Windows, độ nhạy trong game, DPI & tấm lót chuột có thể gây ra vấn đề này. Hãy kiểm tra thiết bị trên một máy tính cá nhân khác, một cổng USB khác và làm theo các bước xử lý sự cố.
1. Làm sạch ống kính cảm biến bằng chổi quét.
2. Hãy thử chuột trên một bề mặt khác để rê.
3. Kiểm tra chuột trên một LOD khác.
Nếu vấn đề vẫn chưa được xử lý thành công và sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.