Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Chuột của tôi đóng băng ngẫu nhiên và DPI dao động thường xuyên.

Hãy kiểm tra chuột trên một dải Hz khác nhau, cài đặt lại trình điều khiển chuột và thử lại. Hoặc/và kiểm tra chuột trên một máy tính cá nhân khác và một cổng USB khác. Nếu vấn đề vẫn xảy ra và sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.