Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Cảm biến đã trở nên kém chính xác khi tôi chơi một trò chơi ở mức 1600 dpi, nhưng chuột di chuyển như thể ở mức 400 dpi.

Hãy kiểm tra thiết bị trên một máy tính cá nhân khác, một cổng USB khác và làm theo các bước xử lý sự cố.
1. Cài đặt lại trình điều khiển chuột.
2. Làm sạch ống kính cảm biến bằng chổi quét.
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.