Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Khi tôi bắn và cố gắng đổi vũ khí một cách nhanh chóng trong game sử dụng con lăn chuột thì con lăn chuột lại không cảm nhận được sự chuyển động khi tôi di chuyển nó. Làm thế nào tôi có thể khắc phục vấn đề này?

Có thể có một vấn đề với sự hỗ trợ nội bộ của con lăn chuột và có thể gây ra sự cố con lăn chuột không đồng trục. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.