Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Công tắc LED con lăn chuột chuyển đổi màu sắc ngẫu nhiên mà không cần nhấn hoặc giữ công tắc DPI ở đáy con chuột. Và con lăn chuột được thay đổi màu sắc từ màu tím bình thường (800 dpi) sang màu đỏ.

Chức năng DPI/bộ chỉ báo thi thoảng không hành động. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.