Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
Tìm hiểu thêm X

Tại sao chuột không hoạt động tốt trên tấm lót chuột mà tôi đã sử dụng?

Tất cả bề mặt màu đen là màu sắc lý tưởng cho bộ phận cảm biến theo dõi chuyển động. Nếu tấm lót chuột có rất nhiều màu sắc khác nhau, đôi khi nó gây trở ngại cho cảm biến chuột.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.