Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Khi tôi thực hiện swipe nhanh trong CS:Go, tôi thay đổi các góc khá nhanh, chuột tự ngắt kết nối khỏi Windows, bàn phím của tôi cũng bị mất kết nối, và sau đó tất cả được kết nối lại.

Khi tôi thực hiện swipe nhanh trong CS:Go, tôi thay đổi các góc khá nhanh, chuột tự ngắt kết nối khỏi Windows, bàn phím của tôi cũng bị mất kết nối, và sau đó tất cả được kết nối lại.
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.