Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Phải làm gì nếu miếng dán chuột bị hư hỏng?

Trong bao bì bán lẻ ban đầu, sẽ có một bộ phụ tùng thay thế. Hoặc có thể mua miếng dán chuột từ BenQ hoặc đơn vị bán lẻ.
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.