Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Tại sao chuột không hoạt động khi khởi động máy tính? Đã thử trên các cổng USB khác.

Hãy kiểm tra chuột trên một máy tính cá nhân khác. Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, có thể có một vấn đề với PCB hoặc cáp. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.