Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Nút chuột giữa (con lăn) không hoạt động trong Hệ điều hành Windows, nhưng nó nhấp chuột bình thường mà không có âm thanh. Vấn đề này có nguyên nhân từ Hệ điều hành Windows, phần cứng hay nút chuột?

Hãy kiểm tra chuột trên một máy tính cá nhân khác hoặc một cổng USB khác. Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, có thể công tắc của Nút chuột có vấn đề 3. Nếu sản phẩm vẫn còn trong thời hạn bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Bản quyền @BenQ Corporation.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.