Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

XL2430 có Display Port phiên bản mấy? Có thể hiển thị 144Hz ở độ phân giải Full HD không?

- Display Port ở định dạng 1.2
- XL2430 có thể hỗ trợ 144Hz bằng cáp DVI D-dual link và cáp cổng Display port 1.2 ở độ phân giải 1920 x 1080.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.