Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
X Tìm hiểu thêm

Refresh rate (Tần suất làm mới) tối đa của XL2411 @FHD là bao nhiêu?

Tần suất làm mới tối đa của cổng HDMI trên XL2411 là 60Hz @FHD. Bạn có thể sử dụng DVI-D để cài đặt tần suất cao hơn. Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra bảng độ phân giải.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.