Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
Tìm hiểu thêm X

Làm thế nào để xác nhận nếu chuột có nguy cơ gặp phải lỗi nhấp đúp như thông báo của công ty?

Vui lòng cung cấp S/N để BenQ hoặc đơn vị bán lẻ kiểm tra. Đối với lô hàng có nguy cơ, số seri bắt đầu với GBFBGxxxxxxxx và GBWCFxxxxxxxx.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.